Der tales og skrives meget om råfodring, eller "Barf", som mange kalder det.

Nogle er for, og nogle imod - men hvorfor så ensporet?

Når vi taler om råfoder, så træk nu alt fra, hvad der bliver skrevet om f.eks. dyrlægers profit - eller mangel på samme.
Skræk-scenarier om bakterie risiko, ødelagte tarme og mangelsygdomme, fordi det siges at være svært at fodre korrekt, når man vælger råfodring, madforgiftning hos mennesker og mange andre røde lamper, der blinker - MEN - se lidt snusfornuftigt på de forskellige oplysninger og følg din egen mavefornemmelse godt krydret med fornuft og iagttagelse af god vejledning.

Madforgiftning hos mennesker og dyr

Er man ikke lige veganer, håndterer vi alle mange forskellige slags kød i hverdagen.
Hygiejnen skal have top prioritet. For bl.a. at nævne ét eksempel, så ved vi alle, at vi ikke skal skære salat og grøntsager på samme spækbræt, som vi lige har parteret kyllingen på.
Vi ved også, at hakket kød, hvadenten det er frisk eller har været frosset, skal tilberedes/spises hurtigt, da kødoverfladen er væsentligt forstørret og dermed også risikoen for hurtigere bakteriedannelse.

Nøjagtig samme forholdsregler skal gælde råfoderet
hverken mere eller mindre

Ødelagte (perforerede tarme) ved at give ben

Her er det igen dig, som hundeejer, der skal overveje, hvilke ben du ønsker at give din hund.
Som hovedregel knuser hunden alle ben. HUSK de skal være rå og ikke kogte/stegte, inden deres videre rejse til mave og tarm, så gør de ingen skade.
Der er flere muligheder indenfor ben, så valget er dit - blot skal hunden have nogle at tygge på både som underholdning, for at holde tænderne fri for tandsten og for at hunden får den kalk, der er nødvendig i en god fodersammensætning.

Mangelsygdomme (for meget/for lidt) hos hunden

Der hersker forskellige holdninger til, hvilken slags foder man skal vælge til sin hund, og stort set kan man dele "holdene" op i 3 lejre:

de, der anvender tørfoder
de, der anvender råfoder
de, der anvender begge dele

Debatten er generelt præget af udokumenterede påstande og personlige præferencer.
Der tales om, at hunde - der råfodres - ikke dækkes ind efter de gældende anbefalinger, både i forhold til den anbefalede energifordeling og den anbefalede næringsstoffordeling. 
Dette er dog klart modbevist af et studie udført på Københavns Veterinære Landbohøjskole (KVL), der viser, at en korrekt råfodring opfylder alle de gældende anbefalinger fra The American Association of  Feed control Officials (AAFCO) og National Research Council (NCR). 

DEN RØDE TRÅD
BRUG HELE BYTTEDYRET

Det kan ikke poienteres nok - man skal bruge HELE byttedyret og i løbet af en måned skifte mellem 4 forskellige typer "bytte". (se nærmere under punktet "Nem fodervejledning)

Del siden